SPONSOR STRATEGICZNY:

Sportowe szkolenie dzieci i młodzieży z terenu Gdyni w zakresie piłki ręcznej dziewcząt współfinansuje miasto Gdynia.


SPR Gdynia dokonała zakupu sprzętu sportowego, który został opłacony ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 04.08.2019r. nr 2019/2779/9792/Sub.D/DS-KLUB/14/BS w kwocie 4000,-zł.