Sponsorzy i Partnerzy

PARTNER STRATEGICZNY:

Sportowe szkolenie dzieci i

młodzieży z terenu Gdyni w zakresie

piłki ręcznej dziewcząt

współfinansuje miasto Gdynia.

PARTNER TECHNICZNY:

SPONSORZY, PARTNERZY, FIRMY WSPIERAJĄCE:

Działalność statutową Klubu wspiera:

Obecność w mediach:

Klub otrzymał dofinansowano ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, których dysponentem jest Minister Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu